Sản phẩm theo hãng
Danh mục sản phẩm
Quảng cáo
Quảng cáo
http://audiothienha.vn/
Sản phẩm / MIC karaoke
AAP audio M-8
Giá khuyến mãi:
8,500,000 VND
AAP audio M-8
AAP audio M-6
Giá khuyến mãi:
8,000,000 VND
AAP audio M-6
AAP audio K-900F
Giá khuyến mãi:
8,000,000 VND
AAP audio K-900F
AAP audio K-900
Giá khuyến mãi:
6,990,000 VND
AAP audio K-900
Mic karaoke BIK pro8
Giá khuyến mãi:
1,500,000 VND
Mic karaoke BIK pro8
Shure SM 58
Giá hãng: 2,500,000 VND
Giá khuyến mãi:
2,500,000 VND
Shure SM 58
Mic karaoke Guinness MU 880i
Giá khuyến mãi:
4,200,000 VND
Mic karaoke Guinness MU 880i
Mic karaoke Guinness Mu 300i
Giá khuyến mãi:
3,400,000 VND
Mic karaoke Guinness Mu 300i
MICRO BIK BJ U-350
Giá khuyến mãi:
7,400,000 VND
MICRO BIK BJ U-350
Shure cài ve áo
Giá hãng: 6,888,000 VND
Giá khuyến mãi:
6,888,000 VND
Shure cài ve áo
AKG P3S Dynamic
Giá hãng: 1,200,000 VND
Giá khuyến mãi:
1,200,000 VND
AKG P3S Dynamic
AKG WMS40 MINI VOCAL SET
Giá hãng: 3,465,000 VND
Giá khuyến mãi:
Liên hệ
AKG WMS40 MINI VOCAL SET