Sản phẩm theo hãng
Danh mục sản phẩm
Quảng cáo
Quảng cáo
http://audiothienha.vn/
Sản phẩm / Các Loại Zắc Cho Dây Dẫn
FurutecFP-218 (G) 4 chiếc
Giá khuyến mãi:
1,260,000 VND
FurutecFP-218 (G) 4 chiếc
Gold Banana(1 cái )
Giá khuyến mãi:
126,000 VND
Gold Banana(1 cái )
Furutec FP-218(R)
Giá khuyến mãi:
2,940,000 VND
Furutec FP-218(R)
FurutecFT-212 Rhodium (bắp chuối) 4 chiếc
Giá khuyến mãi:
2,940,000 VND
FurutecFT-212 Rhodium (bắp chuối) 4 chiếc
Furutech FT-211 Rhodium (càng cua) 4 chiếc
Giá khuyến mãi:
2,940,000 VND
Furutech FT-211 Rhodium (càng cua) 4 chiếc
Furutech FP-160(G)
Giá khuyến mãi:
1,575,000 VND
Furutech FP-160(G)
Furutech FP-126 (G) (bộ 4 chiếc)
Giá khuyến mãi:
1,050,000 VND
Furutech FP-126 (G) (bộ 4 chiếc)
T1 Spade Gold
Giá khuyến mãi:
420,000 VND
T1 Spade Gold
Locking RCA using for Silver Oval In
Giá khuyến mãi:
420,000 VND
Locking RCA using for Silver Oval In
Neutrik XLR Cái(1 chiếc)
Giá khuyến mãi:
294,000 VND
Neutrik XLR Cái(1 chiếc)
Neutrik XLR đực(1 chiếc)
Giá khuyến mãi:
294,000 VND
Neutrik XLR đực(1 chiếc)
Non-locking-Gold-RCA.png 		(1 chiếc)
Giá khuyến mãi:
294,000 VND
Non-locking-Gold-RCA.png 		(1 chiếc)
Big Gold Spade (1 chiếc)
Giá khuyến mãi:
126,000 VND
Big Gold Spade (1 chiếc)
Gold Banana(1 cái )
Giá khuyến mãi:
126,000 VND
Gold Banana(1 cái )