Sản phẩm theo hãng
Danh mục sản phẩm
Quảng cáo
Quảng cáo
http://audiothienha.vn/
Sản phẩm / Bóng Đèn(TUBE)
Primaluna 12AU7 Silver 1 chiếc
Giá khuyến mãi:
525,000 VND
Primaluna 12AU7 Silver 1 chiếc
Primaluna 12AX7 Gold 1 chiếc
Giá khuyến mãi:
1,260,000 VND
Primaluna 12AX7 Gold 1 chiếc
Primaluna EL34
Giá khuyến mãi:
840,000 VND
Primaluna EL34
Primaluna KT88
Giá khuyến mãi:
1,470,000 VND
Primaluna KT88